Downloadsf.com

Användarvillkor
Välkommen till webbplatsen Downloadsf som ägs, drivs och tillhandahålls av Remmert Marketing ('oss' eller ”vi”). Dessa användarvillkor ('villkor') reglerar din användning någon av Remmert Marketing s webbplatser eller tjänster (kollektivt ”tjänsterna”) som innehåller en auktoriserad länk till dessa villkor.
Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder tjänsterna. Genom att använda någon av tjänsterna accepterar du dessa villkor.
1. Ändringar
Vi kan ibland ändra villkoren varför vi uppmuntrar dig att läsa villkoren regelbundet. Den senaste versionen av villkoren (tillsammans med dess datum för ikraftträdande) kommer att länkas till från var och en av tjänsterna. Om du fortsätter att använda tjänsterna efter att vi ändrat villkoren accepterar du alla ändringar.
2. Integritetspolicy, ytterligare villkor
Vår integritetspolicy beskriver våra förfaranden med avseende på uppgifter som du lämnar eller som vi samlar in om dig genom våra tjänster och du samtycker till vår användning av uppgifter i enlighet med integritetspolicyn.
Ytterligare villkor kan tillämpas på din användning av tjänsterna. Vi kommer att förse dig med dessa villkor eller lägga upp dem på de tjänster för vilka de gäller. De införlivas genom hänvisning i dessa villkor. Om en konflikt föreligger mellan dessa villkor och eventuella ytterligare villkor som gäller en viss tjänst är de ytterligare villkoren styrande.
Lotterier, tävlingar och kampanjer på tjänster kan också ha ytterligare regler och krav för berättigande så som en viss ålder eller begränsning av geografiska områden, och du är ansvarig för att följa dessa regler och krav.
3. Registrering och åtkomstkontroller
Du är ansvarig för hemlighållandet av dina inloggningsnamn och lösenord och har ansvar för alla aktiviteter, kostnader och skador som sker under ditt konto. Om du har anledning att tro att någon använder ditt konto utan ditt tillstånd bör du kontakta oss omedelbart. Vi kommer inte att vara ansvariga för förluster eller skador som resultat av din underlåtenhet att meddela oss om obehörig användning.
Om vi begär registreringsinformation från dig måste du förse oss med korrekta och fullständiga uppgifter och du måste uppdatera informationen vid ändringar. Du får inte ta del av några åldersbegränsade tjänster såvida du inte är över erforderlig ålder.
4. Immaterialrätt, licens.
Innehåll, information, data, design, kod och material som är kopplade till tjänster (”innehåll”) skyddas av immateriella rättigheter och andra lagar. Du måste följa alla sådana lagar och gällande upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra rättsliga meddelanden eller restriktioner.
I enlighet med dessa villkor får du endast ta del av och använda tjänsterna för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Vi förbehåller oss alla andra rättigheter till tjänsterna och innehållet och du får inte på annat sätt kopiera, reproducera, publicera, visa, framföra eller skapa härledda verk av tjänster eller innehåll utan vårt tillstånd. Du får inte heller överföra eller underlicensiera denna begränsade rätt att använda tjänsterna eller sälja tjänsterna.
a. Viral spridning
Vi kan uttryckligen tillåta dig att distribuera vidare visst innehåll för personligt, icke-kommersiellt bruk. Vi kommer att identifiera innehållet du är bemyndigad att distribuera vidare och beskriva de sätt på vilka du får göra det (t.ex. via e-post, bloggar eller inbäddade spelare). Vi kan återkalla detta tillstånd när som helst. Om du distribuerar vidare innehåll måste du kunna redigera eller radera sådant publikt upplagt innehåll och då måste redigera eller radera det omedelbart på vår begäran.
b. Kommersiella licenser
Du måste få vårt skriftliga tillstånd för kommersiell användning av innehållet eller tjänsterna. Kontakta oss om du vill licensiera innehåll från tjänsterna.
6. Användarinnehåll
Med vissa av tjänsterna kan du skicka eller överföra ljud, videor, text eller annat material (kollektivt 'användarinnehåll') till eller genom tjänsterna. När du skapar användarinnehåll beviljar du Remmert Marketing , dess moderbolag och alla partners en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri och fullt underlicensierbar licens att använda, distribuera, redigera, visa, arkivera, publicera, underlicensiera, framföra, reproducera, göra tillgängligt, överföra, sända, sälja, översätta och skapa härledda verk av detta användarinnehåll och ditt namn, din röst, likheter eller annan identifierande information som del av användarinnehållet i någon form, media, programvara eller teknologi av någon nu känd form eller som utvecklas i framtiden inklusive och utan begränsning, för utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter. Du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter du kan ha till ditt användarinnehåll.
Vi respekterar ditt ägande av användarinnehåll. Om du ägde användarinnehållet innan du försåg oss med detsamma kommer du att göra det även efter att ha försett oss med det, som föremål för alla rättigheter som ges i villkoren och all åtkomst som ges till andra. Om du raderar ett användarinnehåll från tjänsterna kommer vår allmänna licens för det användarinnehållet att avslutas efter en rimlig tid som krävs för att raderingen ska träda i full kraft. Användarinnehållet kan dock fortfarande finnas i våra säkerhetskopior som inte är allmänt tillgängliga. Om ditt användarinnehåll delas med tredje part kan dessa tredje parter ha behållit kopior av ditt användarinnehåll. Dessutom, om vi har använt ditt användarinnehåll innan du tog bort det kommer vi att fortsätta att ha rätt att göra, duplicera, distribuera vidare och underlicensiera de redan existerande bruken även efter att du raderat användarinnehållet. Att avsluta ditt konto för en tjänst kommer inte automatiskt att radera ditt användarinnehåll.
Vi kan vägra eller ta bort ett användarinnehåll utan förvarning. Vi har dock ingen skyldighet att övervaka användarinnehåll och du accepterar att varken vi eller vårt moderbolag, dotterbolag, filialer, anställda eller agenter kommer att hållas ansvariga för användarinnehåll eller någon förlust eller skada till följd av användarinnehåll.
Förutom vad som anges i integritetspolicyn kan vi inte garantera att användarinnehåll kommer att vara privata även om användarinnehållet är i ett lösenordskyddat område. Därför bör du inte tillhandahålla användarinnehåll som du vill ha skyddat från andra.
Du företräder och garanterar att du har alla nödvändiga rättigheter för att ge Remmert Marketing ovannämnda licens och att inga av dina användarinnehåll är kränkande, bryter mot några rättigheter för tredje part (inklusive immateriella rättigheter eller offentlighetsprinciper) eller bryter mot tillämpliga lagar.
7. Tredjepartsinnehåll
Vi tillhandahåller ibland tredjepartsinnehåll eller länkar till tredje parts webbplatser på tjänsterna. Vi stödjer eller utvärderar inte nödvändigtvis tredjepartsinnehåll och webbplatser och vi tar inget ansvar för tredje parts agerande eller underlåtenhet. Du bör granska tredje partens användarvillkor och integritetspolicyer innan du använder deras tjänster.
8. Avgiftsbelagda tjänster
Om du accepterar avgiftsbaserade produkter eller funktioner godkänner du villkoren som gäller alla sådana köp inklusive alla krav att betala tillämpliga avgifter. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar av avgifter och kostnader.
Vi kan erbjuda provprenumerationer till betalda tjänster gratis eller till speciella rabatterade priser. Om inget annat anges kommer dessa provprenumerationer och alla andra prenumerationstjänster vi tillhandahåller automatiskt att förnyas enligt nuvarande prenumerationshastighet om du inte avsäger dig prenumerationen innan prov- eller prenumerationsperiodens slut. Du kan behöva avsluta din prenumeration minst 10 dagar innan dess förnyelsedatum för att undvika ytterligare avgifter.
Om inget annat anges är alla avgifter och kostnader icke återbetalningsbara inklusive för oanvända delar av avslutade prenumerationer. Vi erbjuder inte prisskydd eller återbetalning vid en prissänkning eller kampanjerbjudanden.
9. Godtagbar användning
Tjänsterna har utformats för att presentera innehållet i ett unikt format och utseende. Såvida vi inte ger dig tillstånd godkänner du att inte ta del av tjänsterna med något annat gränssnitt än vårt. Vi kan neka tillstånd att länka till tjänsterna av någon anledning i eget gottfinnande och du måste ha möjlighet att direkt redigera eller radera länkar som du skapar på vår begäran.
Utan att begränsa någon annan bestämmelse i dessa villkor får du inte använda tjänsterna för att göra följande eller hjälpa andra att göra följande:
- Hota, kränka, stalka, missbruka eller trakassera andra personer eller delta i olagliga aktiviteter;
- Länka till tjänsterna från en annan webbplats eller överföra något material som är olämpligt, profant, vulgärt, kränkande, falskt, nedsättande, förtalande, obscent, illegalt, sexuellt, rasistiskt, som främjar våld, rashat eller terrorism eller som vi, enligt eget gottfinnande, anser på annat sätt vara anstötligt;
- Sätta tjänsterna i en frame, visa tjänsterna i anslutning till en icke tillåten logotyp eller märke, eller göra något alls som skulle kunna falskeligen antyda ett förhållande mellan Remmert Marketing -parterna och en tredje part eller potentiellt beröva oss på intäkter (inklusive, utan begränsning, intäkter från annonsering, varumärkesbyggande eller säljfrämjande aktiviteter);
- Bryta mot någon persons eller företags juridiska rättigheter (inklusive, utan begränsning, immateriella rättigheter, integritet och publiceringsrättigheter), överföra material som bryter mot eller kringgår sådana rättigheter eller ta bort eller ändra immateriella rättigheter eller andra juridiska varsel;
- Överföra filer som innehåller virus, spionprogram, adware eller annan skadlig kod;
- Annonsera eller främja varor eller tjänster utan vårt tillstånd (inklusive, utan begränsning, genom att skicka skräppost);
- Påverka andra med hjälp av tjänsten eller på annat sätt störa tjänsterna;
- Överföra, samla in eller få tillgång till personligt identifierbar information om andra utan tillstånd från dessa användare och Remmert Marketing ;
- Delta i otillåten katalogisering, ”skrapning” eller harvesting av innehåll, kontakt- eller annan personlig information, eller att använda några andra otillåtna automatiserade metoder för att sammanställa information;
- Uppträda som annan person eller företag eller på annat sätt ge en felaktig bild av din tillhörighet eller ursprunget för det material som du överför; eller
- Upphäva några åtkomstkontroller, ta del av någon del av tjänsterna som vi inte godkänt din åtkomst till (inklusive lösenordskyddade områden), länka till lösenordskyddade områden, försöka få tillgång till eller använda en annan användares konto eller information eller låta någon annan att använda ditt konto eller dina åtkomstuppgifter.
10. Tillgång till webbplatsen, radering av konto
Vi kan efter eget gottfinnande när som helst och oavsett orsak utan förvarning vidta någon av följande åtgärder:
- Begränsa eller avsluta din tillgång till tjänsterna;
- Ändra eller avbryta tjänsterna;
- Inaktivera dina konton och ta bort all relaterad information och filer i dina konton;
- Tillhandahålla information gällande dig och dina aktiviteter för att följa tillämpliga lagar eller svara på domstolsbeslut, stämningar eller andra lagliga förfrågningar eller om vi tror att det skulle skydda säkerheten för dig eller tjänsterna eller på annat sätt som finns beskrivet i integritetspolicyn.
Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för att ha vidtagit någon av dessa åtgärder och vi kommer inte att begränsas till åtgärderna ovan om du bryter mot dessa villkor.
Om du inte accepterar dessa villkor bör du genast sluta använda tjänsterna. Använd instruktionerna som lagts upp på tjänsten för vilken du fått ett konto om du vill radera ditt konto för en tjänst. Allt användarinnehåll som du skapat under användning av tjänsterna kommer att fortsätta att styras av avsnitt 6 i dessa villkor.
Avsnitt 6 och 11-15 i dessa villkor kommer att kvarstå vid all uppsägning av din tillgång till tjänsterna oavsett om vi säger upp din tillgång eller du frivilligt slutar använda dem.
11. Skadeersättning
Du kommer att försvara, gottgöra och hålla Remmert Marketing , dess moderbolag, dotterbolag, filialer samt direktörer, tjänstemän, anställda, aktieägare, leverantörer, agenter, licensgivare eller andra representanter för var och en av dessa och alla deras efterföljare och delar (kollektivt ”Remmert Marketing s parter”) skadefria vad gäller alla krav, kostnader (inklusive advokatarvoden och kostnader), skador, ansvar och utgifter eller förpliktelser av något slag till följd av eller i samband med din användning eller missbruk av tjänsterna (inklusive, utan begränsning, användning av ditt konto, oavsett om detta godkänts av dig, samt krav som härrör från användarinnehåll). Remmert Marketing förbehåller sig rätten att anta exklusivt försvar och kontroll av alla anspråk som blir föremål för ersättning och i sådana fall accepterar du att samarbeta med oss för att försvara sådana krav. Du får inte göra upp om något krav som täcks av avsnitt 11 utan Remmert Marketing s skriftliga förhandsgodkännande.
12. Friskrivningar, ansvarsbegränsning
Remmert Marketing s PARTER GARANTERAR INTE: (1) ATT TJÄNSTERNA, NÅGON AV TJÄNSTERNAS FUNKTIONER ELLER NÅGOT INNEHÅLL ELLER PROGRAMVAROR SOM FINNS DÄRI KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT ELLER FEL; (2) ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS; (3) ATT TJÄNSTERNA ELLER DE SERVRAR SOM STÅR VÄRD ÅT DEM ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANNAN SKADLIG KOD; ELLER (4) ATT TJÄNSTERNA ELLER INFORMATIONEN TILLGÄNGLIG GENOM TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA FORTSATT TILLGÄNGLIG. Remmert Marketing s PARTER FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE OCH TITEL. TJÄNSTERNA, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING, ALLT INNEHÅLL, PROGRAMVARA OCH FUNKTIONER GÖRS TILLGÄNGLIGA PÅ ELLER NÅS GENOM ELLER SKICKA FRÅN TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”SOM TILLGÄNGLIGA” OCH ”MED EVENTUELLA FEL”.
Remmert Marketing s PARTER KOMMER INTE ATT HÅLLAS ANSVARIGA INFÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR FÖRLUSTER ELLER SKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄRSKILDA, DIREKTA, INDIREKTA, EXEMPLARISKA, EKONOMISKA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER FÖLJDSKADOR) I ANSLUTNING TILL TJÄNSTERNA ELLER DITT ANVÄNDARINNEHÅLL ÄVEN FÖRUTSÄGBARA ELLER TILL OCH MED OM EN ELLER FLER AV Remmert Marketing s PARTER HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, OM DE ORSAKATS HELT ELLER DELVIS GENOM VÅRDSLÖSHET, GROV VÅRDSLÖSHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT, MEN EXKLUSIVE AVSIKTLIG FÖRSUMMELSE) OM INTE ANNAT ANGES SKRIFTLIGEN. Remmert Marketing s PARTERS ANSVAR I ANSLUTNING TILL TJÄNSTERNA ELLER DITT ANVÄNDARINNEHÅLL VID AVSIKTLIG FÖRSUMMELSE KOMMER INTE ATT ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM BETALATS AV DIG TILL Remmert Marketing UNDER DE TRE MÅNADER SOM FÖREGÅTT FORDRAN.
DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ÄR PÅ EGEN RISK. OM DU INTE ÄR NÖJD MED TJÄNSTERNA ELLER NÅGOT AV INNEHÅLLET ÄR DIN ENDA ÅTGÄRD ATT SLUTA BESÖKA OCH ANVÄNDA TJÄNSTERNA.
DU ACCEPTERAR ATT OM DU DRABBAS AV NÅGRA SKADOR TILL FÖLJD AV Remmert Marketing s PARTERS HANDLINGAR ELLER FÖRSUMMELSER ÄR SKADORNA, OM NÅGRA, INTE OERSÄTTLIGA OCH INTE TILLRÄCKLIGA FÖR ATT GE DIG RÄTT TILL ETT FÖRELÄGGANDE ELLER ANNAN SKÄLIG LÄTTNAD SOM BEGRÄNSAR EXPLOATERING AV NÅGON WEBBPLATS, EGENDOM, PRODUKT, PROGRAM, TV-PROGRAM, FILM ELLER NÅGOT ANNAT AUDIOVISUELLT INNEHÅLL SOM ÄGS ELLER KONTROLLERAS AV Remmert Marketing s PARTER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, TJÄNSTERNA (INKLUSIVE DE SOM INNEHÅLLER ANVÄNDARINNEHÅLL).
VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV IMPLICITA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER UTELÄMNANDE AV VISSA SKADOR SÅ VISSA AV OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG GÄLLER KANSKE INTE DIG.
13. Styrande lag, plats och jurisdiktion
Dessa villkor och alla krav som härrör från eller är relaterade till din användning av tjänsterna kommer att styra av och tolkas i enlighet med tysk lag. Dessa villkor kommer inte att styras av FN:s konvention om avtal för internationell handel med varor, i tillämpliga fall.
Vad gäller eventuella tvister eller anspråk som inte omfattas av skiljeförfarande (såsom anges nedan) accepterar du domstolen i Tyskland som exklusiv jurisdiktion. Utan hinder av andra bestämmelser i dessa villkor kan vi söka förbudsföreläggande eller annan skälig lättnad från någon behörig domstol.
Oavsett vilken lag eller stadga som säger motsatsen måste lämna in anspråk eller process gällande användningen av tjänsterna eller dessa villkor inom ett år från det att sådant krav eller process uppstått. Annars kommer du att avstå från fordran eller process.
14. Skiljenämnd
Såvida vi inte bestämmer annan plats kommer skiljedomstol att hållas i Hamburg, Tyskland. Skiljedomen är bindande och kan tas upp som dom i valfri behörig domstol.
15. Övrigt
Det kan ske att vi avkrävs av statlig eller regional lag att meddela dig om vissa händelser. Du bekräftar härmed och accepterar att sådana meddelanden kommer att ha effektuerats genom att vi publicerar dem på våra webbplatser eller levererar dem till dig via e-post. Du kan uppdatera din e-postadress genom att besöka tjänsterna där du har lämnat kontaktuppgifter. Om du inte förser oss med korrekt information kommer vi inte att vara ansvarig för underlåtenhet att meddela dig. Vår underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor utgör inte ett avsägande av sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa villkor, inklusive alla ytterligare villkor, bestämmelser och policyer för tjänsterna, utgör hela avtalet mellan dig och oss och ersätter alla tidigare avtal med avseende på det aktuella ämnet. Om någon del av dessa villkor bedöms vara ogiltig eller inte kan verkställas i enlighet med gällande lag kommer den bestämmelsen att tas bort och resten av villkoren förbli giltiga och verkställbara.
Uppdaterad: 17 januari 2014